Sheet bản nhạc bài hát: Tiếng lá vàng rơi - Diệp Chí Huy,Nguyễn Ngọc Hạnh

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Tiếng lá vàng rơi - Diệp Chí Huy,Nguyễn Ngọc Hạnh - (Intro : [Bb] [C] [Am] [Dm], [Bb] [C] [Am] [Dm] 1.Ai đã [Dm]...)

a year ago141 Sheet

Sheet - PDF: Tiếng lá vàng rơi
Có thể bạn thích