Sheet bản nhạc bài hát: Ngọc ngà phôi pha - Phạm Thị Minh Hưng,Vi Tuấn Đại

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngọc ngà phôi pha - Phạm Thị Minh Hưng,Vi Tuấn Đại - (1. Nụ [G] hôn vào cõi vô [Am] ngần Sầu nghiêng nước [D7] mắt...)

a year ago166 Sheet

Sheet - Images: Ngọc ngà phôi pha
Có thể bạn thích