Sheet bản nhạc bài hát: Mười năm chưa lần gặp - Nhật Ngân,Hoàng Ngọc Ẩn

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mười năm chưa lần gặp - Nhật Ngân,Hoàng Ngọc Ẩn - (Nhạc sầu dâng tiếp [A7] nối Mưa giăng mờ khung [Dm] trời Dòn...)

2 years ago187 Tango Sheet

Sheet - PDF: Mười năm chưa lần gặp
Có thể bạn thích