Sheet bản nhạc bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Vũ Trọng Tường

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mùa thu ngày khai trường - Vũ Trọng Tường - (Tiếng trống trường rộn [G] rã làm tan cái nắng hè Dịu đi nhữ...)


Sheet - PDF: Mùa thu ngày khai trường
Có thể bạn thích