Sheet bản nhạc bài hát: Một thoáng Thu xưa - Nguyễn Tâm Hàn

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Một thoáng Thu xưa - Nguyễn Tâm Hàn - (Vu [Em] vơ nhìn cánh [Am] lá chao bay [Em] ngoài song Ô [D] ...)

2 years ago156 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - Images: Một thoáng Thu xưa
Có thể bạn thích