Sheet bản nhạc bài hát: Có nghe đời nghiêng - Trịnh Công Sơn

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Có nghe đời nghiêng - Trịnh Công Sơn - (Người ra [F] đi có đôi dòng [Am] lệ Cỏ xanh [Bb] rì cỏ mướt ...)

3 years ago459 Trịnh Công Sơn Sheet

Sheet - PDF: Có nghe đời nghiêng
Có thể bạn thích