Hợp âm - tab: Nguyện cầu Mẹ La Vang - Lm. Văn Chi - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Nguyện cầu Mẹ La Vang - Lm. Văn Chi - (1. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ V...)

3 years ago654 Lm. Văn Chi Sheet
--
1. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam
Nguyện Mẹ chúc [C] phúc cho quê [G] hương Việt [Bm] Nam
Lời cầu thắm [C] thiết cho giang [G] sơn bình [Em] an
Trong muôn hy [C] vọng tình Mẹ dịu [D] hiền.

[G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam
Tình Mẹ thắp [C] sáng cho quê [G] hương Việt [Bm] Nam
Nguyện Mẹ dẫn [C] lối cho dân [G] con bình [Em] an
Đi trong tay [C] Mẹ tình [D] mến ủi [G] an.

ĐK:
[G] Dâng về Mẹ mến [Bm] thương Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây quê hương Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ Mẹ nguồn cậy [D] trông
[G] Dâng về Mẹ dấu [Bm] yêu Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây dân con Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ nguyện [D] Mẹ đoái [G] thương.

2. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam
Nguyện Mẹ giáng [C] phúc cho dân [G] con bình [Bm] an
Và Mẹ dẫn [C] lối muôn con [G] tim Việt [Em] Nam
Đi trong ân [C] tình một đời an [D] bình.

[G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam
Tình Mẹ chất [C] ngất trong con [G] tim Việt [Bm] Nam
Một đời gắn [C] bó trong tin [G] yêu Mẹ [Em] ơi
Trong tay Mẹ [C] hiền [D] nguồn suối trường [G] sinh.

ĐK:
[G] Dâng về Mẹ mến [Bm] thương Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây quê hương Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ Mẹ nguồn cậy [D] trông
[G] Dâng về Mẹ dấu [Bm] yêu Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây dân con Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ nguyện [D] Mẹ đoái [G] thương.

3. [G] Con hiến dâng Mẹ [Em] hiền Mẹ La [Am] Vang [D][G] Mẹ Việt Nam
Hành trình [C] sóng gió đây dân [G] con Việt [Bm] Nam
Một ngày bước [C] tới tương lai [G] đang chờ [Em] mong
Tin yêu trông [C] cậy nguyện Mẹ thương [D] tình.

[G] Con thiết tha nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam
Cùng Mẹ sánh [C] bước trong yêu [G] thương đầy [Bm] vơi
Đồng hành mãi [C] mãi trong con [G] tim Việt [Em] Nam
Tương lai huy [C] hoàng hạnh [D] phúc trường [G] sinh.

ĐK:
[G] Dâng về Mẹ mến [Bm] thương Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây quê hương Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ Mẹ nguồn cậy [D] trông
[G] Dâng về Mẹ dấu [Bm] yêu Mẹ La [D] Vang Mẹ Việt [G] Nam
Đây dân con Việt [Em] Nam dâng lên [Bm] Mẹ nguyện [D] Mẹ đoái [G] thương.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Nguyện cầu Mẹ La Vang - Lm. Văn Chi - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích