Hợp âm - tab: Muốn Bên Nhau (要一起 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc 锦心似玉 OST) - Tô Tình (苏晴),Đinh Bồi Phong (丁培峰) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Muốn Bên Nhau (要一起 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc 锦心似玉 OST) - Tô Tình (苏晴),Đinh Bồi Phong (丁培峰) - (Verse 1: [Em]zhān yī diǎn yuè [D]guāng diào jì gōu [C]huà ch...)

5 months ago95 Valse
--
Capo 2 [Em] [D] [Cmaj7] [Am] [D] [G] [Em] [G] [D] [Cmaj7] [Am] [Bm] [Em]
Verse 1:
[Em]zhān yī diǎn yuè [D]guāng diào jì gōu [C]huà chū liǎo [D]nǐ
[Em]qǔ pí pá zhōng [D]dí yīn lu pǔ [A]qū chū liǎo [B]nǐ
[C]shèng zhuāng zhōng dí sī xiàn [D]jīn yín
[Bm]gēn gēn fēn míng yìng chèn [Em7]zhuó nǐ
[Am7]qiān fān lì jìn [Bm7]qìng xìng wǒ yǒu [C]nǐ [D]
 
[Em]diǎn yī zhǎn xīn [D]xīn xiāng yìn yuǎn [C]yuǎn shǒu hù [D]nǐ
[Em]nǐ liú gěi wǒ [D]dí ěr yǔ dū [A]shì [B7]ài yì
[Cmaj7]cè mǎ jí chí zhòu yè [D]sì jì
[Bm]fēng huā xuě yuè dū kàn [Bm7]jìn
[Am]qiǎo qiǎo shuō zuì [Bm7]xǐ huān nǐ huái [Em]lǐ
 
Chorus:
yào [Cmaj7]cháng xiāng shǒu [D]yě yào tīng cǐ [Em7]kè chóng míng
yào [Am]xīn wú jiān [D]yě yào qīn yǎn [G]jiǎo méi xīn
yào [Cmaj7]liǎng bù yí [D]yào jiān dìng bǐ [Bm7]cǐ xiāng [Em7]yī
yào [Am7]yī qǐ kàn tiān míng [Bm7]zài děng fēng [C]qǐ [D]
 
yào [Cmaj7]sān yuè yǔ qī yuè [D]qíng xì [Bm]shù xīng [Em7]xīng
yào [Am]shǎng chūn guāng [D]huà qiū jǐng fán [F#m7]huā kàn [B7]jìn
yào [Cmaj7]nǎ pà lí [D]qiān wàn lǐ xīn [Bm]dū hū [Em]yīng
yǒu [Am7]tiān bái liǎo shuāng bìn [Bm7]yě yào yī [Em]qǐ
 
[D] [C] [C#m] [Am7]
[Bm] [C] [D]
 
Verse 2:
[Em]àn zì dí xǔ [D]nuò yuē dìng dū [C]sòng gěi liǎo [D]nǐ
[Em]měi yī bù dū [D]hěn què xìn péi [A]bàn [B7]zhuó nǐ
[C]tiān yá zhī shì gù shì [D]bèi jǐng
[Bm]wǒ mén cái kě yǐ zhí [Em7]bǐ
[Am]jié jú luò zài [Bm7]nǎ lǐ yào yī [Em]qǐ
 
Chorus:
yào [Cmaj7]cháng xiāng shǒu [D]yě yào tīng cǐ [Em7]kè chóng míng
yào [Am]xīn wú jiān [D]yě yào qīn yǎn [G]jiǎo méi xīn
yào [Cmaj7]liǎng bù yí [D]yào jiān dìng bǐ [Bm7]cǐ xiāng [Em7]yī
yào [Am7]yī qǐ kàn tiān míng [Bm7]zài děng fēng [C]qǐ [D]
 
yào [Cmaj7]sān yuè yǔ qī yuè [D]qíng xì [Bm]shù xīng [Em7]xīng
yào [Am]shǎng chūn guāng [D]huà qiū jǐng fán [Dm]huā [F#m]kàn jìn [Bm]
[B]yào [C]nǎ pà lí [D]qiān wàn lǐ xīn [Bm]dū hū [Em]yīng
yǒu [Am7]tiān bái liǎo shuāng bìn [Bm7]yě yào yī [Em]qǐ
 
Outro:
nǐ [C]shuō yuè míng xīng xī wǒ [D]shuō ài nǐ
 
[Fmaj7] [Gmaj7] [G]
[Fmaj7] [Gmaj7] [G]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Muốn Bên Nhau (要一起 - Cẩm Tâm Tựa Ngọc 锦心似玉 OST) - Tô Tình (苏晴),Đinh Bồi Phong (丁培峰) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích