Hợp âm - tab: Mộng Hồi Thần Đô (梦回神都 - Thần Đô Dạ Hành Lục 神都夜行录 OST) - Hứa Hủ (许栩),Lư Ấn (卢印) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Mộng Hồi Thần Đô (梦回神都 - Thần Đô Dạ Hành Lục 神都夜行录 OST) - Hứa Hủ (许栩),Lư Ấn (卢印) - (Verse: [F]zhú yǐng [Dm]bān bó [G]xī fēng [Am]cán mò [Dm]huà ...)

5 months ago111
--
Capo 3 tone [Am] [Dm] [D] [F] [Dm] [D] [Am]
Verse:
[F]zhú yǐng [Dm]bān bó [G]xī fēng [Am]cán mò
[Dm]huà juàn shàng [G]huā kāi zhuó [C]zhuó
[F]yōu yōu [G]cháng yè [Em]qín shēng xiāng [Am]hé
zhǐ chuāng wài [Em]jiàn qì rú [Am]gē
 
Pre-chorus:
zěn nài [F]hé xīn mó nán [G]è
huā yì [Dm]luò [Am]shuí niàn shuí [Dm]shè
yīn yáng [F]nuó jī jīng lí [G]suǒ
shù fǎ [C]zhì [D]jìn sàn xié mó
xié [E]mó
 
Chorus:
[Am]yī wǎng [G]ér shēn shēng [F]sǐ kě fù [C]
[Dm]shì jiān yāo guài jiē [Em]yǒu wēn dù [Am]
mò [Fmaj7]wèn qián lù jīn [Em]xiāo hé [D]chǔ
jī [Fmaj7]fān lún huí yǐ [Em]ài jiù [D]shú
 
[Am] [D] [F] [Fmaj7]
[C] [Dm] [Am]
 
Pre-chorus:
zěn nài [F]hé xīn mó nán [G]è
huā yì [Dm]luò [Am]shuí niàn shuí [Dm]shè
yīn yáng [F]nuó jī jīng lí [G]suǒ
shù fǎ [C]zhì [D]jìn sàn xié [E]mó [Em]
 
Chorus:
[Am]yī wǎng [G]ér shēn shēng [F]sǐ kě fù [A]
[Dm]shì jiān yāo guài jiē [Em]yǒu wēn dù [Am]
mò [Fmaj7]wèn qián lù jīn [Em]xiāo hé [D] [Dm]chǔ [D]
jī [Fmaj7]fān lún huí yǐ [Em]ài jiù [D]shú [E]
 
Bridge:
[Am]ah ah [G]ah ah ah [F]ah ah [E]
[Dm]ah ah ah ah ah [A]ah ah [Am]
[Dm]ah ah ah ah [Em]ah ah [A]ah
jī [Dm]fān lún huí yǐ [Em]ài jiù [Am]shú
 
Verse:
[F]zhú yǐng [Dm]bān bó [Am]xī [Em]fēng [Am]cán mò
[Dm]huà [Am]juàn shàng [G]huā kāi zhuó [C]zhuó
[F]yōu yōu [G]cháng yè [Em]qín shēng xiāng [Am]hé
[Dm]zhǐ chuāng wài [Em]jiàn qì rú [Am]gē
 
[A] [Am]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Mộng Hồi Thần Đô (梦回神都 - Thần Đô Dạ Hành Lục 神都夜行录 OST) - Hứa Hủ (许栩),Lư Ấn (卢印) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích