Hợp âm - tab: Mộng du - Chillies - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Mộng du - Chillies - (Phiên khúc 1: [F]Có bao giờ [G]Em bật khóc trong vô [Em]vọng...)

a month ago122 Disco Chillies
--
Ver Hậu Lương Pianist Tông gốc: [Am] Intro: [F] [Dm] [Em] [F]
Phiên khúc 1:
[F]Có bao giờ
[G]Em bật khóc trong vô [Em]vọng
[F]Từng lời nói như con dao[F]
[G]Nhắc em đừng vô [Am]tư
Tiếc chi câu chối [G]từ.
[F]Nhớ như in
[G]Từng con số trong danh bạ[Em]
[F]Từng lời hứa đã đi qua[F]
[G]Còn đâu khi thời gian
[Am]Đưa ta vào trong ngày hôm [G]qua.
 
Điệp khúc:
Đừng chờ nữa [F]nhé
Ngày tình đem xé [G]đôi
Những trái [Am]tim chìm trong sương mù
Muốn thoát [Em]ra khỏi cơn mộng du.
Đừng chờ nữa [F]nhé
Một điều gì khác [G]hơn
Những áng [Am]mây dần bay qua đầu
Những nhớ [Em]thương từng trao về nhau
Với cánh [Dm7]tay em ôm thân này
Giữa thế [Gsus4]gian và những vòng xoay vơi [Am]đầy.
 
Phiên khúc 2:
[F]Có đôi lần
[G]Em gục ngã sau tiếng [Em]cười
[F]Đời còn mấy khi đôi mươi[F]
[G]Những đêm dài lê [Am]thê
Bước chân tìm lối [G]về.
 
Điệp khúc:
Đừng chờ nữa [F]nhé
Ngày tình đem xé [G]đôi
Những trái [Am]tim chìm trong sương mù
Muốn thoát [Em]ra khỏi cơn mộng du.
Đừng chờ nữa [F]nhé
Một điều gì khác [G]hơn
Những áng [Am]mây dần bay qua đầu
Những nhớ [Em]thương từng trao về nhau
Với cánh [Dm7]tay em ôm thân này
Giữa thế [Gsus4]gian và những vòng xoay.
 
Bridge:
[F]Đây là đâu và ta là ai lạc trong cuồng quay
Những nghĩ suy chẳng [Am]thể nói hết [G]
[F]Xoay và xoay đều
đêm ngày tan thành mây và ta
Như cánh chim tìm [Am]nơi để chết [G].
 
Điệp khúc:
Đừng chờ nữa [F]nhé
Ngày tình đem xé [G]đôi
Những trái [Am]tim chìm trong sương mù
Muốn thoát [Em]ra khỏi cơn mộng du.
Đừng chờ nữa [F]nhé
Một điều gì khác [G]hơn
Những áng [Am]mây dần bay qua đầu
Những nhớ [Em]thương từng trao về nhau...
 
Điệp khúc:
Đừng chờ nữa [F]nhé
Ngày tình đem xé [G]đôi
Những trái [Am]tim chìm trong sương mù
Muốn thoát [Em]ra khỏi cơn mộng du.
Đừng chờ nữa [F]nhé
Một điều gì khác [G]hơn
Những áng [Am]mây dần bay qua đầu
Những nhớ [Em]thương từng trao về nhau
Với cánh [Dm7]tay em ôm thân này
Giữa thế [Gsus4]gian và những vòng xoay.
 
Điệp khúc: Kết
Đừng chờ nữa [F]nhé
Ngày tình đem xé [G]đôi
Những trái [Am]tim chìm trong sương mù
Muốn thoát [Em]ra khỏi cơn mộng du.
Đừng chờ nữa [F]nhé
Một điều gì khác [G]hơn
Những áng [Am]mây dần bay qua đầu
Những nhớ [Em]thương từng trao về nhau.
 
[F] [G] [Am] [Em] x2 nhỏ dần là hết

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Mộng du - Chillies - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích