Chord/Tab song: Mikrobølgeliv

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mikrobølgeliv - ( Forsp. | F -/A Bb C | F -/A Bb C | F -/A Bb C | F -/A Bb C...)

--
Forsp. | F -/A Bb C | F -/A Bb C | F -/A Bb C | F -/A Bb C |
1. [F]Står og lukta på ei [Bb]flaske Ch[C]anel.
[F]Den gløymde 'r[Bb]u ta med n[C]o i kveld.
[F]Du va sur og br[Bb]å, og sk[C]unda [Dm]9;re [C]gå.
No [Gm]æ're e[F/A]it formi[Bb]nska mikro[C]bølgeli[F]v som rår.
Ref. [Bb]Eg ha p[F/A]røvd å for[Gm]stå, me[C7]n finn inge[F]n meining.
[Bb]Koffår[F/A] tek du ein s[Gm]pinkel og [C7]raudhåra[Dm] Gei[C]ling, eg har [Gm]9;kji [C]peiling.
2. Eg finn spår ette deg overalt.
For eg og du voro pepar og salt.
Men du gikk, og saltet ligg att i eit sår
No æ're eit forminska mikrobølgeliv som rår.
Ref. Eg ha prøvd å forstå......osv.
3. No trur eg at eg tek meg ein tår.
Burti hjørna i skåpet står
Ei flaske vin som vi to skulde drukkji i lag
No æ're eit forminska mikrobølgeliv som rår.
Bridge H[Dm]adde '[G]re bra, no[Gm] er[C]a dagad[F]'n gråe
H[Dm]adde '[G]re bra, den ti[Gm]d me[F/A] var [Bb]her [C]båe.
Solo | F - Bb C | F - Bb C | F - Bb C | Dm C | Bb F/A Gm C | F |
Ref. Eg ha prøvd å forstå......osv.
4. Står og lukta på ei flaske Chanel.
Den gløymde 'ru ta med no i kveld.
Du va sur og brå, og skunda 're gå.
No [Gm]æ're e[F/A]it formi[Bb]nska mikro[C]bølgeli[Dm]v som[C] rår.
+ + + No [Gm]æ're e[F/A]it formi[Bb]nska mikro[C]bølgeli[F]v som rår.
Etters.| F - Bb C | F - Bb C | Dm C | Bb F/A Gm C | F | -

Chords List

Chord: Mikrobølgeliv - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like