Hợp âm - tab: Mệt - Trịnh Thiên Ân - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Mệt - Trịnh Thiên Ân - ([C]Đêm về bao suy tư âu lo vẫn còn [G]Sao để thoát bóng tối ...)

2 years ago570 Trịnh Thiên Ân
--
[C]Đêm về bao suy tư âu lo vẫn còn
[G]Sao để thoát bóng tối tôi nghe xót xa
[Am]Ôi lòng đau đau,không thể [F]nói,nói với ai.
[C]Lòng vội vàng dưới ánh đèn màu
[G]Rồi giật mình trìm trong nỗi nhớ bóng [Am]em..
Tự hỏi lòng [F]mình khi yêu em..Anh không thể giữ..
 
Chorus
Anh Không thể [C]giữ giữ tiếng nói vẫn nói yêu [G]khi con tim của em,
Giờ đây đã [Am]khác xưa [F]để phải tự tìm trong nỗi nhớ..
[C]Nói nói cứ nói em vẫn yêu, [G]khi buông tay em!
Về vòng tay [Am]mới còn đợi chi [F]nữa...mệt [C]nhoài...
 
Part 2
[C]Có nhiều lúc trong anh cứ nghĩ vẫn còn
[G]Trong lòng cứ trìm trong những phút mất [Am]nhau
Không thể thoát,thoát [F]ra được
[C]Lòng vội vàng dưới ánh đèn màu
[G]Rồi giật mình trìm trong nỗi nhớ bóng [Am]em..
Tự hỏi lòng [F]mình khi yêu em..Anh không thể giữ..
 
Chorus
Anh Không thể [C]giữ giữ tiếng nói vẫn nói yêu [G]khi con tim của em,
Giờ đây đã [Am]khác xưa [F]để phải tự tìm trong nỗi nhớ..
[C]Nói nói cứ nói em vẫn yêu, [G]khi buông tay em!
Về vòng tay [Am]mới còn đợi chi [F]nữa...mệt [C]nhoài...

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Mệt - Trịnh Thiên Ân - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích