Hợp âm - tab: Lý Đất Giồng - Dân Ca Nam Bộ - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Lý Đất Giồng - Dân Ca Nam Bộ - ([Am]Trên đất giồng mình trông khoai[F] lang [Am]Trên đất giồ...)

--
[Am]Trên đất giồng mình trông khoai[F] lang
[Am]Trên đất giồng mình trông dưa[F] gang
Sớm [Am]mai em gánh nước bên[C] đàng
Khéo tay mà chăm [Am]bón
Cho mầm cho mầm đậu [Dm]lên
 
tang tình tang tính tình tang.........
[E]tang tình tang tính tình tang[Am] ...........
Trên đất giồng mình chờ đợi [F]ai
[Am]nghe tiếng hò mà lòng trộm [F]thương
Hỡi[Am] cô gánh nước bên[C] đàng
Còn bao là bao gánh[Am] nữa
Để [G]qua là qua gánh [Am]dùm
tang [E]tình tang tính tình[Am] tang
[E]tang tính tình là tình tính [Am]tang
[Am]Trên cách đồng chỉ một mình [F]anh
[Am]Thương với chờ là chờ đợi [F]ai
Khổ [Am]thân con khỉ nó ở[C] lùm
Đất không mà lo[Am] cuốc
Lo dòm lo dòm người[Dm] ta
tang tình tang tính tình tang
[E]tang tình tang tính tình tang [Am].............
nghe gió về là về mênh [F]mang
[Am]nghe gió về là về thênh[F] thang
gió[Am] đưa gió đẩy tình[C] thương
đừng nghe em mắc [Am]cỡ
tính [G]em thì hay bắt đền[Am]
[E]tang tình tang tính tình [Am]tang
[E]tang tính tình là tình tính tang[Am]
trên đất giồng mình cùng trồng [F]khoai
[Am]trên đất giồng mình cùng trồng [F]dưa
sớm [Am]mai ta gánh nước bên[C] đàng
khéo tay cùng nhau chăm bón[Am]
[E]tang tính tình là tình tính [Am]tang
nghe gió về gợi niềm yêu[F] thương
[Am]bao thánh ngày tình mình bên [F]nhau
gió[Am] ơi gió hãy cùng[C] ta
hòa lên bài ca muôn [Am]thuở
giúp [G]đôi tình nhân suốt[Am] đời
em[E] đềm hạnh phúc bền[Am] lâu
[E]ta ước thề trọn đòi bên [Am]nhau

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Lý Đất Giồng - Dân Ca Nam Bộ - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích