Hợp âm - tab: Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! - Bùi Công Nam - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! - Bùi Công Nam - ([A]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! [D]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi...)

a month ago49 Bùi Công Nam
--
[A]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! [D]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi!
[F#m]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! [E]
[A]Chưa Lifebuoy thì [D]chưa trao yêu thương nè
[F#m]Chưa Lifebuoy thì [E]chưa đưa tay nè
[A]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! [D]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi!
[F#m]Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! [E]
 
[A]Ăn tô cơm, Lifebuoy đi! [D]Ôm cô em, Lifebuoy đi!
[F#m]Hắt xì hơi, Lifebuoy [E]đi!
[A]Bắt cái tay, Lifebuoy đi! [D]Nắm cái tay, Lifebuoy đi!
[F#m]Khoác cái vai, Lifebuoy [E]đi!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Lifebuoy Chưa? Lifebuoy Đi! - Bùi Công Nam - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích