Hợp âm - tab: Let Me Call You Sweetheart - Hank Thompson - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Let Me Call You Sweetheart - Hank Thompson - ( [C] Let me call you sweetheart I'm in [F] love [A7] with ...)

--
[C] Let me call you sweetheart
I'm in [F] love [A7] with [D7] you
[G] Let me hear you whisper
That you [C] love [A7] me [G7] too

[C] Keep that love light glowing
In your [F] eyes [A7] so [D7] blue
[F] Let me [dim1&2] call you [C] sweetheart
[Faug] I'm in [D7] love [G7] with [C] you

Note: Dim1&2 X01212 Faug 133221

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Let Me Call You Sweetheart - Hank Thompson - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích