Chord/Tab song: Làm Gì Để Có Nhiều Tiền - Lại Văn Nam

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Làm Gì Để Có Nhiều Tiền - Lại Văn Nam - (Làm gì để có nhiều [Am] tiền?[Dm] [Am]Làm gì để có nhiều [Am...)

5 months ago98 Lại Văn Nam
--
Làm gì để có nhiều [Am] tiền?[Dm] [Am]Làm gì để có nhiều [Am]tiền?
[Dm] [Am]Mua [Dm]xe mua nhà mua iPhone cho [Am]bồ
Làm gì mà có nhiều [Am] tiền? [Dm] [Am] Làm gì mà có nhiều [Am]tiền? [Dm] [Am]
Em [Dm] ơi anh nghèo, em [Am] ơi anh nghèo, nghèo kiểu [Em] rớt cái mồng tơi
[Am] [Dm] [Am] [Dm] [Am]
 
Làm Hoài mà hổng có [Am] tiền,[Dm] [Am] làm hoài mà hỏng thấy [Am] tiền [Dm] [Am],
bao [Dm] con lô đề đua [Am] xe giật đồ anh [Em] hỏng có làm được e ơi
[Am] [Dm] [Am] [Dm] [Am]
Người [Dm] ta con nhà đại gia,ăn tiêu thả ga hút xì gà [Am],
còn [G] anh mở mắt ra làm tới già [C]
Sợ [Dm] mai em theo người ta, tay em cầm hoa bước xa nhà [Am],
còn [G] anh ngồi đây mình đen buồn lắm nha [Am]
Làm gì mà có nhiều [Am] tiền? [Dm] [Am] Làm gì mà có nhiều [Am]tiền? [Dm] [Am] Em [Dm]
ơi anh nghèo, em [Am] ơi anh nghèo, nghèo kiểu [Em] rớt cái mồng tơi [Am]

Chords List

Chord: Làm Gì Để Có Nhiều Tiền - Lại Văn Nam - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like