Hợp âm - tab: Kỷ niệm trong tôi - Lê Đức Cường - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Kỷ niệm trong tôi - Lê Đức Cường - ([Em] Người, đã khuất xa [D] rồi Những ân [B7] tình như áng [...)

--
[Em] Người, đã khuất xa [D] rồi
Những ân [B7] tình như áng [Em] mây mờ
Những kỷ [E7] niệm, còn mãi [Am] trong tôi
Ôi tháng [B7] năm, giờ đã [Em] phai tàn

[Em] Còn, đâu những ân [D] tình
Những kỷ [B7] niệm giờ đã [Em] phai mờ
[E7] Hỏi, thương nhớ [Am] vây quanh
Như lá [B7] thu tàn úa trong [Em] tôi

[Am] Ôi ta xa nhau mấy đông [Em] rồi
[B7] Trăng đêm đơn côi khóc [G] mình tôi
[D] Anh ơi đông sang đời cô [B7] quạnh
[C] Ta mất nhau rồi đời có [B7] vui

[Em] Chiều, nay lá thu [D] vàng
[B7] Đời cũng chóng phai [Em] tàn
[E7] Hỏi, thương nhớ [Am] vây quanh
Anh đã [B7] xa mờ khuất trong [Em] tôi

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Kỷ niệm trong tôi - Lê Đức Cường - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích