Hợp âm - tab: Kiang adơi do hrom - Kenni,Phuch - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Kiang adơi do hrom - Kenni,Phuch - ([C]....Jing sa yan puih [G] dơng hmâo truh [Am] Ngă pranjua ...)

5 months ago113
--
capo 2
[C]....Jing sa yan puih [G] dơng hmâo truh
[Am] Ngă pranjua ayong anai rơ ơt [Em] lu
[F] Dơng adơi hơi [C] kiăng adơi do hrom ayong,
[Dm7]Hăng dja tơngan [G] ayong...
[C] Lăng djru lu bơi [G] kră yang
[Am] Ngă pran ayong anai, rơngot nao [Em] adơi,
[F] Adơi khăp hơi, [C] adơi thâo mơn adơi...
[Dm7] Tơlơi khăp ayong brơi [G] adơi [C]...bih pranjua.
[G] Tơlơi khăp anai, [Am] pranjua anai [Em] ayong do gon [F] adơi...
[C] Oh...oh...
[Dm7] Rai anai adơi [G] hơi...[C] ayong kiăng adơi...

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Kiang adơi do hrom - Kenni,Phuch - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích