Hợp âm - tab: Khóc vì đời 3 (Đồng tiền gian dối) - Danh Tuấn Trung - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Khóc vì đời 3 (Đồng tiền gian dối) - Danh Tuấn Trung - ([Em] Là bạn bè nếu, muốn [D] chơi lâu Đừng nên [C] dính vào ...)

--
capo 1
[Em] Là bạn bè nếu, muốn [D] chơi lâu
Đừng nên [C] dính vào tiền chi [Em] đâu
[C] Tại vì đồng tiền, sắc [D] bén như dao
Ta chơi càng [G] lâu, tim sẽ rỉ [B7] máu
 
[C] Bạn vì tiền , dối [D] trá anh em
Miệng hoa [Bm] lá, nhưng lòng sâu [Em] bu
Lừa đươc [Am] tôi, chẳng phải tôi quá [Bm] ngu
Mà vì tôi quá [Em] tin
 
Sướng hay [Am] nghèo, phải do [Em] đôi chân ta tự đi
Vì đời [C] đâu, miển [D] phí cho ai thứ [G] gì [B7]
Khi nguy [C] khó ai giúp [D]
tôi, lòng [Bm] tôi, sẽ hoài khắc [Em] ghi
Lừa khinh [Am] tôi , lúc cơ [Bm]
hàn. càng làm tôi [Em] quyết tâm
 
Đời luôn [C] luôn ngang trái
[D] Dối gian môi thêu [Bm] hoa
Thì có bạn rất [Em] đông
Chân thật không [Am] dối lòng
Thì [D] bên cạnh không có [G] ai [B7]
 
Giờ đây [C] tôi mới hiểu
[D] Sống ba hoa văn [Bm] chương
Đời mới mến thương [Em] mình
Trung thực [Am] không khéo nịnh
[Bm] Đâu lấy, được lòng nhân [Em] gian

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Khóc vì đời 3 (Đồng tiền gian dối) - Danh Tuấn Trung - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích