Hợp âm - tab: Hollywood - Collective Soul - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Hollywood - Collective Soul - ( Collective Soul Hollywood Standard tuning The Chords a...)

--
Collective Soul
Hollywood

Standard tuning


The Chords are C F G for both verse and chorus

Intro picking part


e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|------------------17-------17------------------------|
D|---------14---17-------17--------17--17---15---14----|
A|-----15----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


Play this over the chorus


e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-------------------17------17-----19-19-19--17-17-17-|
D|----------14---17------17----------------------------|
A|------15---------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


verse

Oh s[C]ummer [G] it never [F]leaves your [C]face[G][F]
You got the [C]sunshine bright-eyed [G]California [F]cotton candy [C] taste[G][F]

chorus

Yeah [C]Hollywood
You [G]know I [F]love you more than [C]one night should[G][F]
Yeah [C]Hollywood
Oh [G]Kiss me [F]kiss me good[C][G][F]

Oh Pretty pretty stars
Love has sparkled for you
You got me headlocked laying back.. '''attitude

Yeah Hollywood
You know I love you more than one night should
Yeah Hollywood
Oh Kiss me kiss me good

Yeah Hollywood
You know I love you more than one night should
Yeah Hollywood
Oh Kiss me kiss me good

INTERLUDE

This is the interlude riffe|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|----3---------------2--3--2--------------------------|
E|-------0--1--5--3------------5--3--------------------|
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|------------------------------8--7-------------------|
A|----3---------------2--3--2--------------------------|
E|-------0--1--5--3------------------------------------|
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|----3---------------2--3--2--------------------------|
E|-------0--1--5--3------------5--3--------------------|
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|------------------------------8--7-------------------|
A|----3---------------2--3--2--------------------------|
E|-------0--1--5--3------------------------------------|


Yeah Hollywood
You know I love you more than one night should
Yeah Hollywood
Oh Kiss me kiss me good

Yeah Hollywood
You know I love you more than one night should
Yeah Hollywood
Oh Kiss me kiss me good
Oh Kiss me kiss me good
Oh Kiss me kiss me good
Oh Kiss me kiss me good
Oh Kiss me kiss me good
Oh Kiss me kiss me good

Yeah Hollywood
Yeah Hollywood

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Hollywood - Collective Soul - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích