Hợp âm - tab: Gummy Bear Song - Various Artists - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Gummy Bear Song - Various Artists - (Oh I’m a [Am]gummy bear Yes I’m a [C]gummy bear Oh I’m a [G]...)

a month ago42 Fox Various Artists
--
Oh I’m a [Am]gummy bear Yes I’m a [C]gummy bear
Oh I’m a [G]yummy tummy funny lucky [F]gummy bear
I’m a [Am]jelly bear 'Cause I´m a [C]gummy bear
Oh I’m a [G]movin’ groovin’ jammin’ singing [F]gummy bear Oh yeaoooh
 
[Am]Gummy Gummy Gummy Gummy Gummibär
[Am]Gummy Gummy Gummy Gummy Gummibär
 
[Am]Bai ding ba doli party Bamm bing ba doli party
[Am]Breding ba doli party Party pop
[Am]Bai ding ba doli party Bamm bing ba doli party
[Am]Breding ba doli party Party pop
 
Oh I’m a [Am]gummy bear Yes I’m a [C]gummy bear
Oh I’m a [G]yummy tummy funny lucky [F]gummy bear
I’m a [Am]jelly bear 'Cause I´m a [C]gummy bear
Oh I’m a [G]movin’ groovin’ jammin’ singing [F]gummy bear Oh yeaoooh
 
[Am]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum. [C]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
[G]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum. [F]Three times you can bite me
[Am]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum. [C]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
[G]Ba Ba Bidubidubi Yum Yum. [F]Three times you can bite me

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Gummy Bear Song - Various Artists - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích