Hợp âm - tab: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê - ([G]Em có sai với ai đi nữa [Bm]em có làm cái gì đi nữa [C]Nế...)

a year ago309 Ballade Chi Xê
--
Capo 1
[G]Em có sai với ai đi nữa [Bm]em có làm cái gì đi nữa
[C]Nếu có phải trả giá em cũng [G]xin chấp nhận trả giá
Cần [G]cù thì bù siêng năn! Có [Bm]làm thì mới có [C]ăn!
Không [D]làm mà đòi có ăn thì ăn [G]năn ăn năn

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích