Hợp âm - tab: Đổi Thay Nào (gió nghịch mùa OST) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Đổi Thay Nào (gió nghịch mùa OST) - (Thay đổi [Am]nào xa cách nào khiến cho chúng [B7]mình chỉ cò...)

5 months ago108
--
capo 1 tone [Em]
Thay đổi [Am]nào
xa cách nào khiến cho chúng [B7]mình
chỉ còn xác [Em]xao....
Gian dối [Am]nào
toan tính nào
khiến cho mối [B7]
tình chi còn nát [Em]tan ...
Tình [Em]yêu ấy đã chết từ [Am]khi
đôi trái [D]tim
chẳng chung lối [G]về
anh với [C]em
đã ngóng [Am]chờ. ...thôi vỗ [B7]về
 
Tinh yêu [Em]ấy đã chết từ [Am]khi
bao dối [D]gian đã len lỏi [G]vào
che khuất [C]đi thiết tha ấm [Am]nồng
giữa chúng [B7]mình
 
Giàu sang naò [Em]đó
thành công nào [Am]đó
làm cho chúng [D]ta
đôi nẻo đôi [B7]đường
Đổi thay nào [Em]đó
lừa dối nào [Am]đó
làm sao chúng [D]ta
có thể trở [B7]về...
ngày xưa ấm [Em]êm

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Đổi Thay Nào (gió nghịch mùa OST) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích