Hợp âm - tab: Đi tìm Chúa tôi - Hồ Quỳnh Hương - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Đi tìm Chúa tôi - Hồ Quỳnh Hương - (1. [G]Này một hài nhi vừa [C]sinh ra đời Hãy đến [D]mau kính...)

--
1. [G]Này một hài nhi vừa [C]sinh ra đời
Hãy đến [D]mau kính dâng lạy [G]người
[G]Cùng báo tin vui [C]cho muôn người
Chung [D]lời thiên thần hát [G]ca
[G]Vinh danh [C]Chúa khắp [D]tầng trời [G]cao
An [Em]bình trần [A7]thế ngay [D]lành
 
Hang [G]lừa tối tăm trong [C]máng rơm hèn
Đơn [D]nghèo vua Trời Chúa [G]ta (x2)
 
2. [G]Này người trần thế từ [C]lâu mong chờ
Thế cứ [D]sao vẫn luôn ơ [G]hờ
[G]Người đã đến bên [C]ta có đâu ngờ
Ngôi hai ra [D]đời như lời người hứa [G]xưa
[G]Này ra [C]đón Chúa [D]vào nhà [G]ta
Trong [Em]phận nghèo [A7]khách xa [D]lạ
 
Giang [G]rộng cánh tay tha [C]thiết kêu mời
Xin [D]Ngài thăm nhà chúng [G]ta. (x2)

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Đi tìm Chúa tôi - Hồ Quỳnh Hương - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích