Chord/Tab song: Chiều sân bay - Sông Trà

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chiều sân bay - Sông Trà - (1. Con phố [Dm] dài chiều [Bb] về ngập [C] lá me [F] bay [Dm...)

Available on
--
1. Con phố [Dm] dài chiều [Bb] về ngập [C] lá me [F] bay [Dm]
Tiếng hát còn [Gm] đây mà anh [A7] đã xa thành phố [Dm] này
Ngày mình chia [Am] tay kỷ niệm [Bb] buồn còn mãi đâu [F] đây
Nhớ lại [D7] chiều mình đến sân [Gm] bay
Năm tháng [A7] dài chết theo đêm [Dm] ngày.

ĐK:
[Bb] Nhớ nhớ nụ hôn ngày [Gm] ấy
[C] Nhớ ánh mắt biếc yêu [F] thương
[Dm] Nhớ nhớ nhiều thêm vấn [Gm] vương
Sân bay chiều buông [Dm] xuống lúc [Bb] mình cầm tay [C] nhau
Nỗi [A7] buồn càng in [Dm] sâu
Nhớ [Bb] rồi cũng qua [C] đi
Khóc [A7] lệ ướt hoen [Dm] mi.

[Bb] Vẫn vẫn còn đây hình [Gm] bóng
[C] Vẫn vẫn tiếng hát hôm [F] nao
[Dm] Biết nói gì đây anh [Gm] ơi sân bay chiều thương [Dm] nhớ
Chỉ [Bb] còn là trong [C] mơ chỉ [A7] còn là trong [Dm] mơ
Phố [Bb] chiều vẫn nên [C] thơ có [A7] người đứng bơ [Dm] vơ.

2. Xa cách [Dm] rồi giờ [Bb] này mình [C] nhớ sân [F] bay [Dm]
Nhớ đến người [Gm] yêu buồn lưu [A7] luyến khắc sâu cõi [Dm] lòng
Thì chiều sân [Am] bay kỷ niệm [Bb] là nỗi nhớ không [F] quên
Biết cuộc [D7] đời và biết yêu [Gm] thương đâu biết [A7] được tình yêu dở [Dm] dang.

Chords List
Available on

Chord: Chiều sân bay - Sông Trà - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like