Chord/Tab song: Chiều không gian khác - Dũng Zest

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chiều không gian khác - Dũng Zest - (Verse 1 : Baby [Fmaj7]anh sẽ đưa em ra [Em7]khỏi nơi này Đưa...)

5 months ago85 Ballade Dũng Zest
--
Verse 1 :
Baby [Fmaj7]anh sẽ đưa em ra [Em7]khỏi nơi này
Đưa em [Dm7]đến một chiều không gian [Cmaj7]khác
Anh sẽ [Fmaj7]đưa em đi khắp thế [Em7]gian
À không anh [Dm7]sẽ đưa em ra khỏi trái đất [Cmaj7]này
 
Để mình [Fmaj7]có thể ngắm những vì sao trên [Em7]trời cao
Như [Dm7]cách anh muốn nhìn vào đôi mắt [Cmaj7]em
Mình [Fmaj7]có thể ngổi ở mặt trăng và [Em7]ngắm mặt trời
Để [Dm7]anh lấy cho em một que [Cmaj7]kem
 
Baby [Fmaj7]do you want to come in to my [Em7]space
Do you [Dm7]want to come in to my [Cmaj7]heart
Baby [Fmaj7]do you want to come in to my [Em7]space
Do you [Dm7]want to come into my [Cmaj7]heart
 
RAP :
Em ơi mật [Fmaj7]khẩu thì thế nào cũng được
Nhưng tài [Em7]khoản thì phải là tên em
Người [Dm7]ta cần vàng cần bạc
Nhưng điều [Cmaj7]khoản anh cần là được ở bên em
Tương tư của [Fmaj7]anh hãy tính bằng sao trời
Mỗi ngày lại [Em7]thêm nhiều chứ chẳng thể nào vơi
Chạm em [Dm7]bằng cách thô sơ nhất
Như kiểu vừa [Cmaj7]có mảng thiên thạch nào rơi
Ta sẽ bay [Fmaj7]qua chào cái vệ tinh và nói
Em sẽ là của [Em7]anh và chỉ anh mà thôi
Để nó phát tín [Dm7]hiệu cho cả hệ mặt trời
Vũ trụ này [Cmaj7]sẽ chỉ còn có em và tôi
Lên tàu anh [Fmaj7]đi vào chiều không gian khác
Vào một buổi [Em7]chiều lòng ng không gian ác
Quên đi muộn [Dm7]phiền bỏ lại những lo toan
Ngày mà tình [Cmaj7]mình sẽ chẳng hề khô khan
 
Verse 2 :
Baby [Fmaj7]anh sẽ đưa em ra [Em7]khỏi nơi này
Đưa em [Dm7]đến một chiều không gian [Cmaj7]khác
Anh sẽ [Fmaj7]đưa em đi khắp thế [Em7]gian
À không anh [Dm7]sẽ đưa em ra khỏi trái đất [Cmaj7]này
 
Để mình [Fmaj7]có thể ngắm những vì sao trên [Em7]trời cao
Như [Dm7]cách anh muốn nhìn vào đôi mắt [Cmaj7]em
Mình [Fmaj7]có thể ngổi ở mặt trăng và [Em7]ngắm mặt trời
Để [Dm7]anh lấy cho em một que [Cmaj7]kem
 
Baby [Fmaj7]do you want to come in to my [Em7]space
Do you [Dm7]want to come in to my [Cmaj7]heart
Baby [Fmaj7]do you want to come in to my [Em7]space
Do you [Dm7]want to come into my [Cmaj7]heart
 
Tên em nằm [Fmaj7]ngay ở trên đầu danh sách
Đi đến một [Em7]nơi loài người chẳng khen trách
Yên tâm tàu [Dm7]anh sẽ không phải chen khác
Cause i love [Cmaj7]you to the moon and back
 
Tên em nằm [Fmaj7]ngay ở trên đầu danh sách
Đi đến một [Em7]nơi loài người chẳng khen trách
Yên tâm tàu [Dm7]anh sẽ không phải chen khác
Cause i love [Cmaj7]you to the moon and back
 
Lên tàu anh [Fmaj7]đi vào chiều không gian khác
Vào một buổi [Em7]chiều lòng người không gian ác
Quên đi muộn [Dm7]phiền bỏ lại những lo toan
Ngày mà tình [Cmaj7]mình sẽ chẳng hề khô khan
 
Lên tàu anh [Fmaj7]đi vào chiều không gian khác
Vào một buổi [Em7]chiều lòng người không gian ác
Quên đi muộn [Dm7]phiền bỏ lại những lo toan
Ngày mà tình [Cmaj7]mình sẽ chẳng hề khô khan
 
Baby [Fmaj7]anh sẽ đưa em ra [Em7]khỏi nơi này
Đưa em [Dm7]đến một chiều không gian [Cmaj7]khác...

Chords List

Chord: Chiều không gian khác - Dũng Zest - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like