Hợp âm - tab: Chán - Đình - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Chán - Đình - (Verse 1: Tổng cộng là [A]598 ngày phải ở [B]nhà chờ cách [B7...)

3 months ago227 Ballade Đình
--
Tone [E] Intro: [A] [B]-[E]
Verse 1:
Tổng cộng là [A]598 ngày phải ở [B]nhà chờ cách [B7]ly
1[E]2 giờ qua tâm trí vô ý cứ [C#7]nghĩ sao đôi khi
[F#m]Sáng ra, thức giấc làm [B]chi
Mà cả ngày [E]chẳng làm gì ?[E7]
 
Chorus:
Từ sáng đến [F#m]tối nằm ôm [B]gối
Ngóng cậu [E]bạn tôi[C#]
Đầu trên [F#m7]tay lời hát ở [B]trên mây
Chợt nhận [E]ra đã hết [C#7]1 ngày
Vì [F#m7]đâu . . . lại [B7]đến thế [E]này . . .[E7] Ohhhh
Vì [F#m]đâu . . . mà [B7]chán như [E]vậy .
 
[Emaj7] [Amaj7] [B7] [E]
[A] [B7] [E]
Verse 2:
Mẹ bảo mẹ [A]giúp cho nấu vài món ăn
Rồi mà [B]cũng chẳng đến [B7]đâu
Hàng [E]xóm vì tí phân chó
La ó nhau khiến tÔi [C#7]đau đầu
[F#m]Chẳng tiếc nếu có lần [B]sau
Vì [Bm]đây chẳng phải lần [E]đầu
 
Chorus
Từ sáng đến [F#m7]tối nằm ôm [B7]gối
Ngóng cậu [E]bạn tôi[C#]
Đầu trên [F#m7]tay lời hát ở [B]trên mây
Chợt nhận [E]ra đã hết [C#7]1 ngày
Vì [F#m]đâu . . . lại [B]đến thế [E]này . . .[E7] Ohhhh
Vì [F#m]đâu . . . mà [B7]chán như [E]vậy .
 
[E].. hmmm...[E].. Ta đá đa đa đa đà
[A].. hmmm...[A].. Tá đa đa đà
[E].. hmmm...[E].. Ta đa đa đa
[A].. hmmm...[B]..hmm
 
Rồi cũng đến [F#m7]tối nằm [A]ôm [B7]gối
Cảm giác tôi [E]nhẹ trôi
[C#7]Chờ người qua [F#m]đây mình hát câu [B7]trên mây
Rồi nhận [E]ra đã hết [C#7]một ngày
Vì [F#m]đâu . . . lại [B]đến thế [E]này . . . [E7]Ohhhh
Vì [F#m]đâu . . . mà [B7]chán như [E]vậy .

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Chán - Đình - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích