Chord/Tab song: Câu hỏi - Trần Toàn K300

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Câu hỏi - Trần Toàn K300 - (Ver 1: Bố ơi bố [E]ơi, sao hoa lại đẹp thế, [E7]trong vườn S...)

a month ago81 Trần Toàn K300
--
Ver 1:
Bố ơi bố [E]ơi, sao hoa lại đẹp thế, [E7]trong vườn
Sớm ban [A]mai, bầy chim líu lo
Và sao con [G#m]cá, ai dậy nó [F#m7]bơi [B7]
 
Bố ơi bố [E]ơi, sao kem
lại lạnh [E7]thế, sao nước mía ngon [A]thế
Mà sao uống [F#]thuốc, sao mà đắng [B7]ghê
 
Chorus:
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với trẻ[B7] con
 
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với [B7] con [A] [G#m7] [F#m7] [B7]
 
Ver 2:
Bố ơi bố ơi [E],sao hoa lại đẹp [E7]thế, trong vườn,
Sớm ban [A]mai, bầy chim líu [F#m7]lo
Và sao con[G#m] cá, ai dậy nó [F#m7] bơi [B7]
Bố ơi bố [E]ơi, sao tóc bà lại
[E7]trắng, sao ông chưa mọc[A] răng
Mà sao lại [G#m]có, [F#m7]sao lại có trẻ [B7] con
 
Chorus:
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với trẻ[B7] con
 
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với [B7] con [A] [G#m7] [F#m7] [B7]
 
Birdge:
Sao bầy chim[E] cứ mãi véo von
Sao vườn [A]hoa cứ mãi ngát thơm
Và tung [F#m7]tăng, tung tăng bướm [B7]lượn
Ông trời [E]kia ai đã đốt lên
Muôn vì[G#m] sao ai đã thắp lên
Và mây [F#m7]kia, sao mãi rong [B7]chơi
 
Chorus:
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với trẻ[B7] con
 
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]bận
[A]Sao người lớn lúc nào cũng [C#m]tiền
[A]Sao người lớn suốt tuần đi [C#m]làm
[F#7]Không ở nhà chơi với [B7] con [A] [G#m7] [F#m7] [B7]

Chords List

Chord: Câu hỏi - Trần Toàn K300 - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like