Hợp âm - tab: Cảm Ơn Chúa Jesus - Tiến Nguyễn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Cảm Ơn Chúa Jesus - Tiến Nguyễn - ([D]Chúa, cảm tạ ơn [A]Chúa. Tình [G]Chúa [A]ủi an đời sống [...)

a month ago51 Tiến Nguyễn
--
[D]Chúa, cảm tạ ơn [A]Chúa.
Tình [G]Chúa [A]ủi an đời sống [D]này.
Ân [G]điển [A]lớn thay chẳng có [F#m]chi sánh [Bm]bằng.
Con [Em]sẽ trọn đời theo [A]Cha.
Sóng gió vây [D]quanh, biển đời đen [A]tối.
Và đôi [G]lúc con đã chối cha Je [A]sus.
Chịu đau [G]đớn huyết [A]Chúa tẩy thanh chính [F#m]con.
Trên thập [Bm]giá.
Chúa [Em]tái sanh cuộc đời [A]con sống [A]vui.
 
Chorus
[A]Chúa ơi con [D]sống đây
Chẳng phải sống [A]với cho riêng mình con.
Đời này chỉ có [G]Cha
[D]nguyện dâng tất cả [Em]theo Cha nhân từ.
[A]Lòng này mãi [A]yêu cha.
[Bm]Cảm tạ Chúa [G]Giê xu
[D]Ngài ban cho [Em]chính con đây tràn [Gm]đầy.
[A]Tình [D]yêu.
[D]Ngài ban cho [Em]chính con đây tràn [Gm]đầy.
[A]Tình [D]yêu.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Cảm Ơn Chúa Jesus - Tiến Nguyễn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích