Hợp âm - tab: biết đâu muộn rồi - Phạm Diện - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: biết đâu muộn rồi - Phạm Diện - (Ừ [Am]thì...người đả xa [G]xôi Mênh [Em]mong...giấu kín [Am]...)

5 months ago97 Ballade Phạm Diện
--
capo 5 [Am] [G] [Em] [Am]
Ừ [Am]thì...người đả xa [G]xôi
Mênh [Em]mong...giấu kín [Am]trong lòng
Đừng [Am]chờ...để nói [G]yêu nhau
Vì ngày [Em]mai...ấy..biết đâu [Am]muộn rồi
Chịu nhiều cay [F]đắng cho em yên vui
Mặc cho tháng [G]năm thắc sâu đớn đau
Đả muộn [Em]rồi... giử lấy...cánh chim [Am]bay
Dòng đời tan [F]vỡ đông sang chia phôi
Còn lại gì [G]những đắm đuối trên môi
Đôi vai [Em]gày...nuốt nước mắt...đông [Am]đầy
 
ĐK:
[Am]Khói...sương mờ lòng phủ tuyết [G]trắng xóa bơ vơ
[Em]Hứa...làm gì người chẳng [Am]quay về
Tôi [Am]muốn...một mình...chìm đắm [G]trong mưa
Để [Em]đời... chẳng nhìn thấy giọt [Am]lệ...tôi
Đừng [Am]chờ...để nói [G]yêu nhau
Vì ngày [Em]mai...ấy..biết đâu [Am]muộn rồi

Danh sách hợp âm

Hợp âm: biết đâu muộn rồi - Phạm Diện - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích