Hợp âm - tab: Biến Đổi Con - Tiến Nguyễn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Biến Đổi Con - Tiến Nguyễn - (Có nỗi [C] buồn chẳng [D] biết nói ra cùng [Em] ai Có nỗi [A...)

a month ago47 Tiến Nguyễn
--
Tone [Em]
Có nỗi [C] buồn chẳng [D] biết nói ra cùng [Em] ai
Có nỗi [Am] lòng mà [D7] nào đâu ai [G] thấu?
Từng ngày [C] sống mang bao tổn [D] thương
Đầy buồn [Bm] chán, con tim mỏi [Em] mệt
Nhắm mắt [Am] lại, chợt [Bm] nghe tiếng lòng thở [Em] than.
 
Những lúc [C] buồn lầm [D] lũi bước trên đường [Em] đời
Biết bao [C] lần Ngài [D] gọi con quay [G] bước
Tình yêu [C] Chúa đã chết thế [D] con
Ngài tha [Bm] thứ con bao lỗi [Em] lầm
Chúa [Am] Jesus, con [Bm] đến bên Ngài Chúa [Em] ơi!
 
Đk: Tình yêu [Em] Jesus Ngài đã cứu [Bm] vớt con
[C] Cho đời con sống [G] thỏa vui
[Am] Trong vòng tay của [D7] Cha nhân [G] từ. [Bm]
 
Tình yêu [Em] Jesus Ngài đã biến [Bm] đổi con
[C] Bao tội con Chúa [G] xóa rồi
[Am] Cho đời con sống [Bm] trong bình [Em] an.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Biến Đổi Con - Tiến Nguyễn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích