Hợp âm - tab: A Love Song - Stellar Kart - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: A Love Song - Stellar Kart - ( The other version's intro is incorrect...this is the corr...)

--
The other version's intro is incorrect...this is the correct version.
I think the Bm7 might be wrong, but I didn't spend enough time to figure what
actually goes there...

Intro


E ------------------------------------------------------------------------------
B ------------------------------------------------------------------------------
G 8---8---8---6---4---4---4---4---6---8---8---8---8---6---4---4---4---4---6---11
D 9---9---9---7---5---5---5---5---7---9---9---9---9---7---5---5---5---5---7---12
A 9---9---9---7---5---5---5---5---7---9---9---9---9---7---5---5---5---5---7---12
E 7---7---7---5---3---3---3---3---5---7---7---7---7---5---3---3---3---3---5---10


V1:
[Dsus2]
Chorus:
[G] [A] [Dsus2]
[G] [A] [Bm7]
[G] [A] [Dsus2] [A] [G]
[G] [A]
V2:
[Dsus2]
Chorus

Bridge:
[Dsus2]
[Dsus2]
[Dsus2] [G] [Dsus2]
[Dsus2] [G] [A] [Dsus2]
Chorus:
[G] [A] [Dsus2]
[G] [A] [Bm7]
[G] [A] [Dsus2] [A] [G]
[G] [A] [Dsus2]
[G] [A] [Bm7]
[G] [A] [Dsus2] [A] [G]
[G] [A]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: A Love Song - Stellar Kart - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích