Sheet bản nhạc bài hát: Tỳ bà - Phạm Duy,Bích Khê - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Tỳ bà - Phạm Duy,Bích Khê - PDF - (* Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Gia...)

3 years ago364 Slow Sheet
Có thể bạn thích