Chord/Tab song: Xin - Đoàn Vi Hương

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xin - Đoàn Vi Hương - (1. [Am] Khi loài người cúi đầu cùng xin có một niềm [Dm] tin...)

--
1. [Am] Khi loài người cúi đầu cùng xin có một niềm [Dm] tin
[G] Tin nơi tình yêu người thử thách cũng sẽ vượt [C] qua [E7]
[Am] Xin không còn nỗi sợ từng giây tiễn quan tài [Dm] đi
[G] Xin cho ngày mai ánh sáng sẽ thiêu màn [C] đêm.
 
ĐK:
Cùng xin ơn [G] trên cùng xin ơn [F] trên
Xin mọi [Am] người sám hối ăn [G] năn
Đường [Em] phố vắng lặng cùng [F] xin
[Dm] Xin với giọt nước [E7] mắt
Xin [G] tội được thứ [E] tha
Xin hận [E7] thù chóng [F] qua
Xin tình [G] yêu chan [C] hòa
Và [E7] xin thế giới bình [Am] yên.
 
2. [Am] Xin cho được ước nguyện đường phố có đông người [Dm] qua
[G] Xin cho tôi một lời người hỡi yêu nhau nhiều [C] hơn [E7]
[Am] Xin cho niềm hy vọng rồi nỗi đau không còn [Dm] lâu
[G] Xin cho toàn nhân loại từ [E7] đây không quá lỗi [Am] lầm.
 
[G] Xin cho toàn nhân loại từ [E7] đây sống trong yên [Am] bình.

Chords List

Chord: Xin - Đoàn Vi Hương - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like