Chord/Tab song: Vinh Hà Yêu Thương - Phương Bắc

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Vinh Hà Yêu Thương - Phương Bắc - (Chiều [Em]trên Vinh Hà [F#m7b5]quê tôi [G], Ta bên nhau [Em7...)

a year ago822 Slow Phương Bắc
--
Chiều [Em]trên Vinh Hà [F#m7b5]quê tôi [G],
Ta bên nhau [Em7]trong hương lúa ngọt lành [Am7],
Ruộng lúa bầu ô [C]thơm mùi lúa mới [B7],
Kia phá Tam Giang [F#m7b5]thuyền về xuôi ngược [B7],
Đây rú phường Nhì [C]in đậm [F#m7b5]bao [B7]chiến công [Em].
 
ĐK:
Vinh Hà quê tôi [Em], Vinh Hà yêu thương [Am7],
Ai đi xa [D7]làm sao không nhớ [G],
Đất quê hương [F#m7b5]một thời máu lửa [Am7],
Đầm Thủy Tú [C], đầm Hà Trung [B7],
Đê đập làm [Em7]tây phá Cầu Hai [Am7],
Đây đình Hà Trung [D7]ôi sao quyên được [F#m7b5]thời [C]thơ [D]ấu [B7],
 
Vinh Hà quê hương [Em7], Vinh Hà yêu thương [Am7],
Câu dân ca [D7]ngày xưa em hát [G],
Nhớ thương nhau [F#m7b5]gừng cay muối mặn [Am7],
Mai xa rồi [C], xin gửi [B7]chút tình quê [Esus2] [Em].

Chords List

Chord: Vinh Hà Yêu Thương - Phương Bắc - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like