Chord/Tab song: Vết Chân Tuổi Trẻ - Nguyễn Quốc Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Vết Chân Tuổi Trẻ - Nguyễn Quốc Việt - (Ver 1: Tuổi trẻ của [Em]ta đã trải qua Biết bao nhiêu là [Cm...)

2 months ago26 Nguyễn Quốc Việt
--
Ver 1:
Tuổi trẻ của [Em]ta đã trải qua
Biết bao nhiêu là [Cmaj7]những khi vội vã
Công [Gadd9]việc của ngày nay
Trách [D]nhiệm cho ngày mai.
 
Và giờ tôi [Em7]muốn gỡ bỏ hết
Những âu lo phiền [Cmaj7]toái ra mà đi
Gác [Gadd9]lại bao ngày tháng
Đã [D]làm ta thở than.
 
Bridge:
[Em7]Giờ ta [Cmaj7]đi khắp [Gadd9]những chốn xa  [D]xôi.
Ngắm bao nhiêu tươi [Em7]đẹp nông [Cmaj7]thôn, rừng [Gadd9]núi cao biển [D]khơi.
 
Dk:
Đứng dang tay và [Em7]ta cất tiếng
hát hoan ca trên [Cmaj7]đỉnh non cao bao la.
Ta [Gadd9]ôm mặt đất vào [D]lòng nghe vang vọng quê hương.
Hòa vào hồn [Em7]núi.
Quyện mình dòng [Cmaj7]sông.
Một rừng âm [Gadd9]vang khắp chốn nơi xa
những buôn [D]làng trung du bên đồi.
 
Hãy đi cùng [Em7]cơn sóng ra khơi trên
những con [Cmaj7]thuyền lênh đênh muôn nơi.
Rạng [Gadd9]lên giọt nắng nụ [D]cười trên khuôn mặt anh tôi.
Đoàn thuyền đánh [Em7]cá
Nghìn trùng khơi [Cmaj7]xa
Chặng đường ta [Gadd9]đi khắp dấu chân qua mãi in
[D]lại trên những vòng xe vết chân tuổi [Em7]trẻ.
 
Ver 2:
Dạo vòng Việt [Em7]Nam bao đẹp tươi
Đám trẻ thơ cùng [Cmaj7]tiếng cười rộn rã
Ngắm [Gadd9]nhìn phiên chợ hoa
Thắm [D]đượm quê tình ta.
 
Kìa những trai [Em7]gái đang tuổi xuân
Những bông hoa đẹp [Cmaj7]thắm cho đời ta
Nết [Gadd9]hiền Bác của tôi
Yêu [D]đời chưa từng vơi.
 
Bridge:
[Em7]Giờ ta [Cmaj7]đi khắp [Gadd9]những chốn xa  [D]xôi.
Ngắm bao nhiêu tươi [Em7]đẹp nông [Cmaj7]thôn, rừng [Gadd9]núi cao biển [D]khơi.
 
Dk:
Đứng dang tay và [Em7]ta cất tiếng hát
hoan ca trên [Cmaj7]đỉnh non cao bao la.
Ta [Gadd9]ôm mặt đất vào [D]lòng nghe vang vọng quê hương.
Hòa vào hồn [Em7]núi.
Quyện mình dòng [Cmaj7]sông.
Một rừng âm [Gadd9]vang khắp chốn nơi xa
những buôn [D]làng trung du bên đồi.
 
Hãy đi cùng [Em7]cơn sóng ra khơi trên
những con [Cmaj7]thuyền lênh đênh muôn nơi.
Rạng [Gadd9]lên giọt nắng nụ [D]cười trên khuôn mặt anh tôi.
Đoàn thuyền đánh [Em7]cá
Nghìn trùng khơi [Cmaj7]xa
Chặng đường ta [Gadd9]đi khắp dấu chân qua mãi in
[D]lại trên những vòng xe vết chân tuổi [Em7]trẻ.

Chords List

Chord: Vết Chân Tuổi Trẻ - Nguyễn Quốc Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like