Chord/Tab song: Txhob Hlub Ntiaj Teb - Maiv Vaj

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Txhob Hlub Ntiaj Teb - Maiv Vaj - (Ib tsoom [C]ntseeg los ua [Em]zoo xav txog [Dm]yug tug [Am]k...)

8 months ago135 Maiv Vaj
--
Ib tsoom [C]ntseeg los ua [Em]zoo xav txog [Dm]yug tug [Am]kheej
Ntawm ntiaj [Dm]teb thiab Vajtswv[G]
Peb cov [Dm]ntseeg nej yuav [G]xaiv txoj [C]twg.
 
Lub ntiaj [C]teb ib puas tsav [Em]yam nws [Dm]zoo nkauj kawg [Am]nkaus
Tiam sig [Dm]nws twb yuav [G]xaus
Vim nws [Dm]puv phlo tib [G]neeg txoj kev [C]txhaum.
 
Chorus:
Thov [C]peb tig rov qab los
Txhua yam [G]tsav hauv ntiaj teb no
Nws yuav [Dm]nyob mus tsis ntev
Yuav [C]ploj nrog lub ntiaj teb
Ib [Am]hnub yav tom ntej
Tus uas [Dm]ntseeg Tswv Yexus
Tus uas [G]raws Vajtswv dej siab
Tus ntawd [G]yuav nyob mus ib [C]txhis...
 
Hlub Vaj[C]tswv ib leeg [Em]nkaus
xwb tsis txhob [Dm]hlub lub ntiaj [Am]teb
Thiaj tau [Dm]nrog nws nyob ua [G]ke
Saum lub [Dm]tsev uas yog [G7]ntuj Ceeb [C]Tsheej...

Chords List

Chord: Txhob Hlub Ntiaj Teb - Maiv Vaj - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like