Chord/Tab song: Tuyền Ơi! Rồi Mình Sẽ Hạnh Phúc - Đạt Max

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tuyền Ơi! Rồi Mình Sẽ Hạnh Phúc - Đạt Max - (Hai [C]đứa yêu nhau từ khi [D]còn tay trắng Chỉ [Bm]có trái ...)

5 months ago328 Đạt Max
--
Hai [C]đứa yêu nhau từ khi [D]còn tay trắng
Chỉ [Bm]có trái tim và [Em]tình yêu chân thành
Chăm [C]sóc quan tâm chẳng khi [D]nào rời xa
Hai [Bm]đứa yêu nhau không tính [Em]toán ngày sau
 
Nhưng cuộc [C]sống không như là mình [D]đang mơ
Chẳng thể [Bm]mãi yêu nhau khi không có [Em]gì trong tay
Rồi hai [C]đứa cố gắng lo cho sự [D]nghiệp tương lai
Nguyện sẽ [Bm]vẫn giữ mãi một tình [Em]yêu lâu dài ..!
 
ĐK:
Từ nay mình sẽ cố [C]gắng để bước qua bao [D]thăng trầm
Cuộc đời bao nhiêu khó [Bm]khăn ta cũng sẽ vượt [Em]qua
Chỉ sợ tình yêu mình [Am]chưa đủ lớn
Sợ phải mất [D]nhau ở tuổi đôi [G]mươi.
 
Rồi ta sẽ thật hạnh [C]phúc nếu trái tim chân [D]thành
Rồi ta sẽ mãi bên [Bm]nhau không bao giờ xa [Em]cách
Trên thế [Am]giới chẳng có gì
So [Bm]sánh bằng tình cảm đôi [Em]mình.
 
Nhưng cuộc [C]sống không như là mình [D]đang mơ
Chẳng thể [Bm]mãi yêu nhau khi không có [Em]gì trong tay
Rồi hai [C]đứa cố gắng lo cho sự [D]nghiệp tương lai
Nguyện sẽ [Bm]vẫn giữ mãi một tình [Em]yêu lâu dài ..!
 
ĐK:
Từ nay mình sẽ cố [C]gắng để bước qua bao [D]thăng trầm
Cuộc đời bao nhiêu khó [Bm]khăn ta cũng sẽ vượt [Em]qua
Chỉ sợ tình yêu mình [Am]chưa đủ lớn
Sợ phải mất [D]nhau ở tuổi đôi [G]mươi.
 
Rồi ta sẽ thật hạnh [C]phúc nếu trái tim chân [D]thành
Rồi ta sẽ mãi bên [Bm]nhau không bao giờ xa [Em]cách
Trên thế [Am]giới chẳng có gì
So [Bm]sánh bằng tình cảm đôi [Em]mình.
 
Bridge:
Từ nay mình sẽ cố [C]gắng để bước qua bao [D]thăng trầm
Cuộc đời bao nhiêu khó [Bm]khăn ta cũng sẽ vượt [Em]qua
Chỉ sợ tình yêu mình [Am]chưa đủ lớn
Sợ phải mất [D]nhau ở tuổi đôi [G]mươi.
 
Rồi ta sẽ thật hạnh [C]phúc nếu trái tim chân [D]thành
Rồi ta sẽ mãi bên [Bm]nhau không bao giờ xa [Em]cách
Trên thế [Am]giới chẳng có gì
So [Bm]sánh bằng tình cảm đôi [Em]mình.
 
Trên thế [Am]giới chẳng có gì
So [Bm]sánh bằng tình [Em]cảm đôi [C]mình...

Chords List

Chord: Tuyền Ơi! Rồi Mình Sẽ Hạnh Phúc - Đạt Max - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like