Chord/Tab song: Tương Thủ ( 相守 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 7 仙剑奇侠传七 OST) - Cảnh Thiên (镜千),Trần Trí Dật (陈致逸)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tương Thủ ( 相守 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 7 仙剑奇侠传七 OST) - Cảnh Thiên (镜千),Trần Trí Dật (陈致逸) - (Verse 1: [Am]wàng yún [G]dàn yī [F]yè luò jìn liǎo [E]chūn q...)

5 months ago89
--
Verse 1:
[Am]wàng yún [G]dàn yī [F]yè luò jìn liǎo [E]chūn qiū
[Dm7]zài jì yú [G]chén shì áo [C]yóu [E]
[Am]jiè yuè [G]sè yī [Fmaj7]piáo niàng chéng liǎo [Em]lí chóu
[Dm7]zài yǐn bà [Em]liú nián rù [Am]hóu
 
Chorus 1:
shān hǎi [F]yǒu duō yuǎn [G]huā kāi [Am]yòu jī biàn
què bù jí [F]nà yī yǎn [G]jīng hóng [C]dí yī miàn
yǒng shàng [F]dí sī xù huà [E]wàn qiān
[Am]xiāo sàn rú yún [Em]yān
pái [Dm7]huái zài shí kōng [Em7]dí jiāo [Am]jiè
 
[Fmaj7] [D] [G] [Em7] [Bm]
[Bm7] [Dm7] [Dm] [G] [C] [Fmaj7]
[A#maj7] [E]
 
Verse 2:
[Am]yù qīng [G]fēng yī [F]jiàn zhǎn duàn liǎo [E]ēn chóu
[Dm7]zài shōu qiào [G]sù mìng yōu [C]yōu [E]
[Am]zhī dà [G]mèng yī [Fmaj7]duǒ zhàn fàng yú [C]xiōng kǒu
[Dm7]zài huí shǒu [Em]tiān dì rù [Am]móu
 
Chorus 1:
shān hǎi [F]yǒu duō yuǎn [G]huā kāi [Am]yòu jī biàn
què bù jí [F]nà yī yǎn [G]jīng hóng [C]dí yī miàn
láo láo [F]pán jù zài wǒ [E7]xīn tián
[Am]qíng gēn shēn mái [Em]jiān
zhè [Dm7]zhāo zhāo mù mù [Em7]xū yòng [F]shēng shēng shì shì [E7]chén miǎn
 
Chorus 2:
jiāng hú [F]yǒu duō yuǎn [G]lún huí [Am]yòu jī biàn
què bù jí [F]nà yī shēng [G]xiāng shǒu [C]dí shì yán
rì yè [F]yíng rào zài wǒ [G]ěr biān
[Am]shēng sǐ máng máng [Em]jiān
shì [Dm]niàn niàn bù wàng [Em7]dí suì [Am]yuè
 
Chorus 1:
[A#m]shān hǎi [F#]yǒu duō yuǎn huā kāi [A#m]yòu jī [G#m]biàn
[C#]què bù jí [F#]nà yī yǎn [G#]jīng hóng [C#]dí yī miàn
láo láo [F#]pán jù zài wǒ [F]xīn tián [A#m]qíng gēn shēn mái [Fm]jiān
zhè [D#m]zhāo zhāo mù mù [Fm]xū yòng [F#]shēng shēng shì shì [A#m]chén miǎn
 
Chorus 2:
jiāng hú [G#]yǒu [D#]duō yuǎn [F]lún huí [A#m]yòu jī biàn
[G#]què bù jí [F#]nà yī shēng [G#]xiāng shǒu [C#]dí shì yán [B]
[F]rì yè [F#]yíng rào zài wǒ [G#]ěr biān [A#m]shēng sǐ máng máng [Fm]jiān
shì [D#m]niàn niàn bù wàng [Fm]dí suì [A#m]yuè
 
[F#] [G#] [A#m] [Fm]
Outro:
shì [D#m]niàn niàn bù wàng [Fm]dí [A#m]suì yuè
 
[F#] [B] [F]

Chords List

Chord: Tương Thủ ( 相守 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 7 仙剑奇侠传七 OST) - Cảnh Thiên (镜千),Trần Trí Dật (陈致逸) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like