Chord/Tab song: Tui luôn bên em - Lil Zpoet,Huyền Gyny

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tui luôn bên em - Lil Zpoet,Huyền Gyny - (Có ai [Em] đó gửi [Bm] em những lời [C] yêu thương [G] liệu ...)

7 months ago128
--
Có ai [Em] đó gửi [Bm] em những lời [C] yêu thương [G]
liệu em còn [Em] thương vương bờ [Bm] môi anh bên [C] này [G]
gửi [Em] em đôi [Bm] lời hát mang đắm [C] say [G]
và anh ở [Em] đây luôn [Bm] cạnh em đêm [C] ngày [G]
Và nếu em [Em] có [Bm] lạnh thêm khi về [C] đêm! [G]
liệu anh ở [Em] đây luôn [Bm] chở che em êm [C] đềm? [G]
gửi [Em] em đôi [Bm] lời hứa hương sắc [C] thơm? [G]
và [Em] melody thổn [Bm] thức bao [C] ngày? [G]
————————————————————
Chỉ được cạnh bên [Em] em, em là [Bm] phút anh say [C] lòng [G]
chỉ được gần bên [Em] em,em là [Bm] phút anh mơ [C] mộng [G]
là vài câu [Em] hát. Ta [Bm] vướng trên đầu [C] môi [G]
Là vài giây [Em] phút khiến. [Bm] Ta phải chạm môi [C] thôi [G]
 
Anh đừng [Em] khiến nước [Bm] mắt em phải tràn [C] trề [G]
rồi đừng [Em] đi quên [Bm] luôn lối [C] về [G]
Em hỏi [Em] khó mấy [Bm] câu ” có nàng [C] kề? ” [G]
anh bảo ” [Em] không! Anh [Bm] đang trên đường [C] về... ” [G]
 
[Em] [Bm] [C] [G]x4
——————————————————-
Có ai [Em] đó gửi [Bm] em những lời [C] yêu thương [G]
liệu em còn [Em] thương vương bờ [Bm] môi anh bên [C] này [G]
gửi [Em] em đôi [Bm] lời hát mang đắm [C] say [G]
và anh ở [Em] đây luôn [Bm] cạnh em đêm [C] ngày [G]
Và nếu em [Em] có [Bm] lạnh thêm khi về [C] đêm! [G]
liệu anh ở [Em] đây luôn [Bm] chở che em êm [C] đềm? [G]
gửi [Em] em đôi [Bm] lời hứa hương sắc [C] thơm? [G]
và [Em] melody thổn [Bm] thức bao [C] ngày? [G]
 
Có phải [Em] em là đóa [Bm] hoa cho anh vương [C] vấn ngày [G] qua ha
[Em] có phải [Bm] em là nắng [C] mai xua tan [G] mây tối đường xa [Em] ha [Bm]
anh muốn [C] nói với [G] em rằng [Em] anh [Bm]... yêu [C] em [G]
 
[Em] hoa vẫn [Bm] rơi trước hiên [C] nhà [G]
em ngồi [Em] đếm tương [Bm] tư trước sân [C] và không [G] biết nói yêu anh [Em] thành câu
[Bm] nhưng em muốn bên anh [C] thật…lâu [G]
liệu [Em] anh có [Bm] hiểu có [C] thấu [G]
————————————————————
Chỉ được cạnh bên [Em] em, em là [Bm] phút anh say [C] lòng [G]
chỉ được gần bên [Em] em,em là [Bm] phút anh mơ [C] mộng [G]
là vài câu [Em] hát. Ta [Bm] vướng trên đầu [C] môi [G]
Là vài giây [Em] phút khiến. [Bm] Ta phải chạm môi [C] thôi [G]
 
Anh đừng [Em] khiến nước [Bm] mắt em phải tràn [C] trề [G]
rồi đừng [Em] đi quên [Bm] luôn lối [C] về [G]
Em hỏi [Em] khó mấy [Bm] câu ” có nàng [C] kề? ” [G]
anh bảo ” [Em] không! Anh [Bm] đang trên đường [C] về... ” [G]
 
[Em] [Bm] [C] [G]x4

Chords List

Chord: Tui luôn bên em - Lil Zpoet,Huyền Gyny - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like