Chord/Tab song: Tsis Tau Txaus Koj - Kong Chue

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tsis Tau Txaus Koj - Kong Chue - (VERSE 1 [G]Kuv yug los ua neeg tsuas muaj ib [Em]zaug Kuv xa...)

5 months ago309 Kong Chue
--
VERSE 1
[G]Kuv yug los ua neeg tsuas muaj ib [Em]zaug
Kuv xaiv tau koj yuav tsum hlub kom kawg [Am]/[D]nkaus
[G]Kuv thiaj muab ib puas tsav yam rau [Em]koj
Thiab npaj lub neej txij txhua lawm [Am]/[D]ne
 
CHORUS:
Tseem tshuav [G]dab tsi kuv ua tsis tau los tseem [Em]tshuav
Tej yam kuv ua tsis txaus koj lub [Am]siab, koj thiaj li [D]khiav
Puas yog [G]tias kuv hlub koj tsis txaus los puas [Em]yog
Tias kuv khwv nyiaj tsis txaus koj lub [Am]siab, koj thiaj li [D]khiav.
 
VERSE 2
[G]Tau muaj coob ntau leej hais rau kom [Em]kuv
Rau siab ua neej tsis txhob txhawj txog koj [Am]/[D]lawm
[G]Tiam sis nyob hauv kuv lub neej
koj [Em]yog
Tus ua tseem ceeb rau kuv [Am] [D]heev

Chords List

Chord: Tsis Tau Txaus Koj - Kong Chue - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like