Chord/Tab song: Trời Huế vào thu chưa em - Trịnh Lâm Ngân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trời Huế vào thu chưa em - Trịnh Lâm Ngân - (1. Trời Huế vào thu chưa [C] em? [Em] Ở đây [Dm] trời làm mư...)

--
1. Trời Huế vào thu chưa [C] em? [Em]
Ở đây [Dm] trời làm mưa [G7] bay
Mây [Em] xa bể rất [Am] nhiều
Hàng [F] cây mưa lá [Em] vàng
Anh [G7] thấy mình cô [Dm] đơn [G7]

2. Từ anh rời xa kinh [C] đô [Em]
Mùa thu [Dm] buồn không em [G7] ơi?
Áo [Em] tím xưa có [Am] còn
Chiều [F] Nam Giao gió [Em] lộng
Hay [Dm] đã [G7] bỏ lấy [C] chồng?

ĐK:
Mùa thu về ngoài [G7] nớ
Cầu [F] Trường Tiền thân [Em] yêu
Có mưa [Dm] bay nón ai [G7] nghiêng nghiêng?
Nước Hương Giang lững [Em] lờ
Chắc buồn khi có [Dm] người
Bỏ dòng sông xa bến [G7] xa bờ

3. Từ sau mùa xuân xa [C] nhau [Em]
Ngoài nớ [Dm] còn gì không [G7] em?
Thu [Em] sang em có [Am] chờ
Và [F] thương ai cuối [Em] trời
Ðang mãi [Dm] mê [G7] bước sông [C] hồ

Chords List

Chord: Trời Huế vào thu chưa em - Trịnh Lâm Ngân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like