Chord/Tab song: Trời Còn Thu - Uyenkulele

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trời Còn Thu - Uyenkulele - ([G]Trời còn thu, còn êm tôi [Em]đứng đây, bên thềm không [C]...)

a year ago304 Boston Uyenkulele
--
[G]Trời còn thu, còn êm tôi [Em]đứng đây, bên thềm không [C]nghĩ gì chỉ hát cho [D]đời
Cuộc [G]đời ơi, à ơi dù đang [Em]muốn tôi nghĩ gì xin [C]lúc này chỉ là nghỉ [D]ngơi
Chồi [G]non ơi, à ơi em [Em]cứ như em là mưa [C]nắng qua, từng lá, khẽ [D]thôi
Cuộc [G]đời ơi, à ơi dù đang [Em]muốn tôi nghĩ gì xin [C]lúc này chỉ [D]là nghỉ [G]ngơi

Chords List

Chord: Trời Còn Thu - Uyenkulele - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like