Hợp âm - tab: Trời Cao Hỡi - Lm. Thành Tâm - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Trời Cao Hỡi - Lm. Thành Tâm - (1. Trời cao [A]hỡi xin [C#7]thương cho Vị Công [F#m]Chính ma...)

7 months ago106 Lm. Thành Tâm
--
1. Trời cao [A]hỡi xin [C#7]thương cho Vị Công [F#m]Chính
mau giáng [A]trần tựa sương [D]mát tỏa [E7]lan trên toàn [A]dân.
Từ ngàn mây hỡi xin [A7]Ngài hãy đến như mưa [D]nhuần
và [B7]đất hỡi hãy mở [E7]ra cho xuất hiện Đấng Cứu [A]Tinh.
 
2. Trời cao [A]hỡi xin [C#7]thương cho Vị Công [F#m]Chính
mau giáng [A]trần hầu cứu [D]vớt thế [E7]gian đang lầm [A]than.
Từ ngàn mây hỡi xin [A7]Ngài đổ xuống ơn giao [D]hòa
mà [B7]giải phá những âm [E7]mưu gây oán thù giữa các [A]dân.
 
3. Trời cao [A]hỡi xin [C#7]thương cho Vị Công [F#m]Chính
mau giáng [A]trần hầu tẩy [D]xóa chúng [E7]con khỏi tội [A]khiên.
Vì là tình thương xin [A7]Ngài nâng đỡ bao tâm [D]hồn
vì [B7]chân lý phải gian [E7]truân đang ngóng chờ Chúa đoái [A]thương.
 
ĐK. Hãy đến hỡi Vị Công [A7]Chính
như mưa [D7]nhuần tuôn rưới ngập [E]tràn.
Hãy [Bm]đến xin Ngài hãy đến!
Này trần [E7]gian đêm ngày trông [A7]ngóng.
Hãy đến hỡi Vị Công [A7]Chính
từ trời [D]cao xin đến viếng [A]thăm.
Xin [Bm]thương Ngài ơi hãy [E7]đến!
Này trần gian đêm ngày chờ [A]mong.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Trời Cao Hỡi - Lm. Thành Tâm - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích