Chord/Tab song: Tôi Chỉ Có Jesus Mà Thôi - Nhạc Thánh Ca

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tôi Chỉ Có Jesus Mà Thôi - Nhạc Thánh Ca - (Tôi không [A]có gì trong thế [G#m7]gian này, mà chỉ [F#m7]có...)

a year ago506 Ballade
--
Tôi không [A]có gì trong thế [G#m7]gian này,
mà chỉ [F#m7]có một [B]mình [E]Jesus,
[A]thì cơn gió thổi đi hết mọi [G#m]điều,
Ngài vẫn sống [F#m7]trong [B]tim tôi [C#m]hoài
 
Tôi không [A]có gì dâng hiến [G#m7]cho Ngài
ngoài niềm [F#m7]đau thương [B]và mất [E]mát
Tôi gom [A]hết những mảnh vỡ cuộc [G#m7]đời
và đặt[F#m7] hết dưới [B]chân [C#m]Jesus.
 
DK
Tôi chỉ [A]có Jesus mà [G#m]thôi
nhưng trong [F#m7]Ngài tôi [B]tìm được tất [A]cả
mọi châu [A]báu quý giá trần gian [G#m]này
sao so [G#m]được Je[B]sus Chúa [E]tôi.
 
Tôi chỉ[A] có một cuộc sống [G#m]này
với tất [F#m7]cả tình [B]yêu mê [E]say
nguyện dâng [A]hết lên cho [G#m]Jesus
để được[F#m] bên [B]Chúa suốt đêm [E]ngày

Chords List

Chord: Tôi Chỉ Có Jesus Mà Thôi - Nhạc Thánh Ca - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like