Chord/Tab song: Tình Yêu Xanh Mượt - Đỗ Hoàng Dương

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình Yêu Xanh Mượt - Đỗ Hoàng Dương - (E[G]yo, em đừng đi đâu, anh sẽ đi tìm em như là đi tì...)

a month ago15 Đỗ Hoàng Dương
--
E[G]yo, em đừng đi đâu, anh sẽ đi tìm em như là đi tìm nemo
Không phải [Em]Marlin không hay quên như dory
You can call me co[D]dy yeah will you follow [G]me?
Chỉ cần [C]ta cạnh nhau thì em cứ gọi lên “cody ơi”
[Bm]Anh sẽ xuất hiện ngay mà hủy cả [Em]show đi chơi
[Am]Gimme hi five xong rồi low five chill cùng lo[D]fi cho tình lâu phai okai
 
Chẳng hiểu vì sao cứ [G]nhớ nhau nhiều, không phải [D]điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ [Em]thấy mắt mờ, mờ ê [Dm7]mê á
Chắc có [G7]đúng hai ta không phải tình [C]bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình [Bm]yêu
Mà tại [Em]sao nhìn nhau hồi [Am]lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp [D]flow uh oh
 
Because i love you. [G]I like you. [Bm]I need you. [Em]I want you
[D]Because i love you. [G]I like you. [Bm]I need you. [Em]I want you
[D]Because i love you
 
Trong [G]túi còn năm ngàn thôi ở nhà để build game
Cho [G]em luôn hai ngàn anh chừa 3000 để yêu em
Anh [Em]yêu em thêm nhiều cho bài nhạc anh thêm feel
Thịnh [D]Suy có một đêm say, ta thì có nhiều đêm chill
7[C]0% cơ thể là nước, xa nhau thì chết khát
Yêu [Bm]em như yêu nhà mạng, vì thiếu [Em]em là hết chát
Hai [Am]ta như cub 78, mất đi cub là thất bát
Em bước [D]đến như gió mùa thu, đừng bước đi anh mất mát.
 
Chẳng hiểu vì sao cứ [G]nhớ nhau nhiều, không phải [D]điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ [Em]thấy mắt mờ, mờ ê [Dm7]mê á
Chắc có [G7]đúng hai ta không phải tình [C]bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình [Bm]yêu
Mà tại [Em]sao nhìn nhau hồi [Am]lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp [D]flow uh oh
 
Because i love you [G]Đã yêu nhau phải yêu một tình yêu xanh mượt
[D]Một khi ta đã yêu là tình yêu dài thướt
[Em]Yêu nhau rồi là cùng nhau mình khướt khườn khướt
[D]Mau tìm đến cạnh nhau không để [G]lỡ mất lượt
Sao cứ [C]nghiện mà còn phải ngại (ra vẻ tinh tướng)
Đi tới [Bm]trại như một kẻ nghiện vì ([Em]yêu là dương tính)
[Am]Tình ta thì sâu rộng như là nam đại dương, đem bình phương cho ra tình [D]thương
Dù là đại dương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía nam
 
Chẳng hiểu vì sao cứ [G]nhớ nhau nhiều, không phải [D]điêu nhá?
Chẳng hiểu vì sao cứ [Em]thấy mắt mờ, mờ ê [Dm7]mê á
Chắc có [G7]đúng hai ta không phải tình [C]bạn yeah
Chắc có đúng hai ta phải là tình [Bm]yêu
Mà tại [Em]sao nhìn nhau hồi [Am]lâu nhịp tim cứ thế feel nhịp [D]flow uh oh
 
Because i love you. [G]I like you. [Bm]I need you. [Em]I want you
[D]Because i love you. [G]I like you. [Bm]I need you. [Em]I want you
[D]Because i love you

Chords List

Chord: Tình Yêu Xanh Mượt - Đỗ Hoàng Dương - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like