Chord/Tab song: Tình Yêu Cho Sỏi Đá - Lâm Anh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình Yêu Cho Sỏi Đá - Lâm Anh - (Ngày [Em]nào vô tình tìm [G]đến Ngày [D]nào tình lỡ gọi [Em]...)

5 months ago81 Lâm Anh
--
Ngày [Em]nào vô tình tìm [G]đến
Ngày [D]nào tình lỡ gọi [Em]tên
Em ngậm [D]ngùi ngồi ôm mặt [G]khóc
Giấu tơ [B7]lòng, nuốt lệ vào [Em]trong.
 
Biết tình [Em]mình, còn lắm long [Am]đong
Mối duyên [D]đầu hóa tim em thành [G]đá
Nên môi [B7]cười còn đọng xót [Em]xa.
 
Sỏi đá [G]hỡi bao [Em]giờ thôi băng [Am]giá
Cho nụ [B7]hồng từ ngõ cúc sinh [Em]ra
Để tình [G]yêu anh không cần chôn [C]kín
Cho tay [B7]này, ấp ủ tay [Em]xinh.
 
ĐK:
[Em]Anh chỉ là hạt [G]cát trên hoang mạc bao [Am]la
[D]Em là đôi mắt [C]ướt vô [B7]tình và kiêu [Em]sa
Tình trao em đâu [G]chỉ đâu như là hương [Am]hoa
[D]Thoáng qua đời một [C]sớm để [B7]rồi hoài trôi [Em]xa.
 
Ta [Em]xin yêu người muôn [G]kiếp
Xin [D]dành trọn con [Em]tim
Xin được [D]làm lửa nhen đời [G]em
Cho em [B7]vừa hồng đôi [Em]môi.
 
Dẫu lạnh [Em]lùng một góc tim [Am]anh
Vẫn xin [D]được trao tim người hơi [G]ấm
Ta ru [B7]tình vào trăm [Em]năm
Ta ru [D]tình vào trăm [Em]năm
 
Tôi vẫn [C]đi đi tìm tuyệt [G]vọng
tìm tình [Am]yêu nơi cỏ úa rêu [Em]phong
Thôi vẫn [C]đi âm thầm không hy [B7]vọng
Dệt tình yêu cho sỏi đá ngàn [Em]năm.

Chords List

Chord: Tình Yêu Cho Sỏi Đá - Lâm Anh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like