Chord/Tab song: Tình thầy - Thầy Chân Pháp Thiên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình thầy - Thầy Chân Pháp Thiên - (Thầy gọi con [Am]về chốn nguyên sơ Lâu nay con [G]lạc giữa đ...)

--
Thầy gọi con [Am]về chốn nguyên sơ
Lâu nay con [G]lạc giữa đôi [Em]bờ
Trăng chiều nắng mộng dòng hư [Dm]thực
Ấm áp tình [G]thầy ngỡ như [Am]mơ
 
Thầy gọi con về [Am]nơi bản môn
Lâu nay con [G]lạc chốn chợ [Em]cồn
Mưa chiều sương sớm đời vô [Dm]vọng
Nhờ thầy tỏ [G]lối sáng đường [Am]trong
 
Thầy gọi con [Am]về tổ tông
Tâm linh huyết [G]thống vốn thương đồng
Thở ca vui [Em]dạo non thiền [G]ấm
Nhờ có tình [G]thầy con thong [Am]dong
 
Từ muôn [Am]kiếp con cứ [G]ngỡ quê hương đâu [G]xa
Nào ngờ [G]đâu quê [G]hương trong từng chiếc [Am]lá
Là đoá [C]hoa mong [G]manh dại ven [Am]đường
Con đã [Em]về bên [G]thầy như ngày [Am]xưa
Con đã [Em]về bên [G]thầy hỡi thầy [Am]ơi

Chords List

Chord: Tình thầy - Thầy Chân Pháp Thiên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like