Chord/Tab song: Tình ca mùa dâng hiến - Lm. Ân Đức

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tình ca mùa dâng hiến - Lm. Ân Đức - (ĐK. [Em]Tình là Tình Yêu [G]Chúa. Ba [D]Ngôi tuyệt mỹ khôn [...)

6 months ago97 Ballade Lm. Ân Đức
--
ĐK. [Em]Tình là Tình Yêu [G]Chúa.
Ba [D]Ngôi tuyệt mỹ khôn [Em]lường,
nói [Am]sao Tình Chúa muôn [D]trùng, [G]vì
đời [Em]con Chúa [Bm]hằng xót [Am]thương, vì
đời [C]con ân [D]huệ chan [G]chứa.
[Em]Tim con trào dâng muôn [G]câu hát
muốn [C]dệt kết thành bài [Am]ca,
để ca [G]ngợi Tình Chúa hải [D]hà vì
từ [Em]đây Chúa [Bm]là của [Am]con
và con [Em]đây cũng [Bm]thuộc Chúa [Em]luôn.
 
1. [G]Ôi Tình [Bm]Yêu!
Nhiệm [Am]mầu nhưng say [G]đắm,
lặng [C]thầm nhưng mãnh [Em]liệt.
Ôi Tình [Bm]Yêu hơn cả sự [D]chết,
con mong [Em]manh cát bụi phàm [G]trần,
hạt [C]cát quá nhỏ [D]nhoi,
muốn chìm [Bm]vào trong đáy biển [Em]khơi.
 
2. [G]Ôi Tình [Bm]Yêu!
Mọi [Am]chiều ai đo [G]thấu,
nồng [C]nàn hương kéo [Em]mời.
Ôi Tình [Bm]Yêu hơn cả mạng [D]sống,
con hân [Em]hoan theo đường Tình [G]Ngài,
làm [C]hiến lễ tình [D]yêu.
Xin một [Bm]đời đáp trả Tình [Em]Yêu.
 
ĐK. [Em]Tình là Tình Yêu [G]Chúa.
Ba [D]Ngôi tuyệt mỹ khôn [Em]lường,
nói [Am]sao Tình Chúa muôn [D]trùng, [G]vì
đời [Em]con Chúa [Bm]hằng xót [Am]thương, vì
đời [C]con ân [D]huệ chan [G]chứa.
[Em]Tim con trào dâng muôn [G]câu hát
muốn [C]dệt kết thành bài [Am]ca,
để ca [G]ngợi Tình Chúa hải [D]hà vì
từ [Em]đây Chúa [Bm]là của [Am]con
và con [Em]đây cũng [Bm]thuộc Chúa [Em]luôn.
 
3. [G]Ôi Tình [Bm]Yêu!
Tình [Am]này như châu [G]báu,
thuyền [C]tình con có [Em]bờ.
Ôi Tình [Bm]Yêu hơn cả mơ [D]ước,
như hoa [Em]thơm trái ngọt đầu [G]cành.
Đời [C]Thánh Hiến nguồn [D]vui,
xin trọn [Bm]đời yêu Chúa mà [Em]thôi.
 
4. [G]Ôi Tình [Bm]Yêu!
Tuyệt [Am]vời như câu [G]hát,
ngọt [C]ngào như suối [Em]mật.
Ôi Tình [Bm]Yêu như màu huệ [D]trắng,
con rưng [Em]rưng thốt lời thề [G]nguyền:
Lạy [C]Chúa! Chúa Trời [D]con,
xin trọn [Bm]đời trung tín thủy [Em]chung.

Chords List

Chord: Tình ca mùa dâng hiến - Lm. Ân Đức - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like