Chord/Tab song: Thy - Nemo

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thy - Nemo - ([Am]Một người con gái [F]có nét đẹp duyên dáng [Dm]Nhiều ngư...)

8 months ago69 Ballade Nemo
--
[Am]Một người con gái [F]có nét đẹp duyên dáng
[Dm]Nhiều người theo đuổi vẫn không [E7]màng
[Am]Vì nàng đã có [F]mỗi duyên tình đâu đó
[Dm]Với một người nghệ sĩ có [E7]gia đình
 
[Am]Ai nấy cười chê [F]có mấy người khen
[Dm]Nàng khóc vì đau đớn [E7]tủi phận
[Am]Như gió và trăng [F]sao chẳng thành đôi
[Dm]Duyên kiếp lẻ loi nhớ [E7]thương người
 
[Am]A ì á i à i [F]á. Thy ơi Thy [Dm]ơi! Có biết không [E7]Thy?
[Am]A ì á i à i [F]á. Khi con tim yêu [Dm]đương là chết với u [E7]sầu [Am]
 
[Am]Rồi nàng đã quyết [F]xa người mình yêu dấu
[Dm]Sâu vô rừng để chốn mối [E7]duyên tình
[Am]Và rồi từ đó [F]không ai gặp nàng nữa
[Dm]Có chim rừng thấy chị khóc [E7]một mình
 
[Am]Ai nấy cười chê [F]có mấy người khen
[Dm]Nàng khóc vì đau đớn [E7]tủi phận
[Am]Như gió và trăng [F]sao chẳng thành đôi
[Dm]Duyên kiếp lẻ loi nhớ [E7]thương người
 
[Am]A ì á i à i [F]á. Thy ơi Thy [Dm]ơi! Có biết không [E7]Thy?
[Am]A ì á i à i [F]á. Khi con tim yêu [Dm]đương là chết với u [E7]sầu [Am]

Chords List

Chord: Thy - Nemo - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like